Locatie

Het Clavis Ensemble repeteert op donderdag van 18.00 tot 19.30 uur.
Voorafgaand aan elke repetitie is er om 17.30 uur een gezamenlijke maaltijd, die door de ouders wordt klaargemaakt.
De repetities vinden plaats in het Verhalenhuis, van Egmondstraat 7 in Haarlem.
Per kalenderjaar zijn er ongeveer 30 repetities en een flink aantal concerten. Er is een maal per jaar een studieweekend.

rep