Vrienden

VRIENDEN VAN STICHTING CLAVIS ENSEMBLE

Voor iedereen die het Clavis Ensemble een warm hart toedraagt en daadwerkelijk wil bijdragen aan de muzikale ontwikkeling van deze groep jonge strijkers, bestaat de mogelijkheid om vriend te worden van Stichting Clavis Ensemble.

Door uw welwillende bijdrage zijn de volgende activiteiten mogelijk:

- inhuren van professionele musici om de orkestleden les te geven en te begeleiden
- huren van een goede repetitieruimte
- huren van concertlocaties
- aanschaf van bladmuziek
- verzorgen van promotiemateriaal (posters, drukwerk, programmaboekjes)

Voordelen als vriend
U wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten en concerten van het Clavis Ensemble.
U heeft gratis toegang tot alle concerten.
U maakt kans op een concert bij u thuis.
Indien u dat wenst kunt u vermeld worden in het programmaboekje.
U ontvangt een Clavis tasje.

Wordt vriend

De Stichting Clavis Ensemble is vanaf 15 februari 2016 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.
Indien een particulier een gift aan de Stichting wil doen mag hij 1,25 keer het bedrag van deze gift aftrekken van zijn inkomstenbelasting.
Tevens bestaat voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen de mogelijkheid om 1,5 keer het giftbedrag als aftrekpost in de aangifte voor vennootschapsbelasting op te nemen.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL 69 INGB 0007 2189 73 ten name van de Stichting Clavis Ensemble te Haarlem.

Adopteer een snaar

U kunt ook voor verschillende bedragen een snaar van één van de orkestleden adopteren. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen en naar ons opsturen.
Wij laten tijdens een van onze concerten zien welke snaar van welke leerling u geadopteerd heeft.

Wij waarderen uw steun enorm!

Fill out my online form.