Doelstelling

De Stichting heeft ten doel jonge musici in de leeftijd van acht jaar tot en met middelbare schoolleeftijd samen te laten spelen, waarbij het onderricht plaats vindt door het
samenspelen en samenwerken met professionals, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door
- het opzetten van een jeugdorkest dat een sleutel kan zijn in de muzikale
ontwikkeling van het samenspel van jonge strijkers
- het organiseren van repetitiedagen en repetitieperiodes
- deze periodes af te sluiten door het geven van een of meerdere concerten
- via deze projecten de interesse voor het spelen van klassieke muziek bij de jeugd te bevorderen.