Algemene gegevens Stichting

Stichting Clavis Ensemble
Van Egmondstraat 7
2024 XL Haarlem
KvK nummer: 65359135
RSIN nummer: 8560.79.571
Bankrekening: NL 69 INGB 0007 2189 73
Telefoonnummer: 06-53466101
Emailadres: bestuur@clavisensemble.nl
Website: www.clavisensemble.nl

ANBI
De Stichting Clavis Ensemble is vanaf 15 februari 2016 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.
Indien een particulier een gift aan de Stichting wil doen mag hij/zij 1,25 keer het bedrag van deze gift aftrekken van zijn/haar inkomstenbelasting.
Tevens bestaat voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen de mogelijkheid om 1,5 keer het giftbedrag als aftrekpost in de aangifte voor de vennootschapsbelasting op te nemen.