Stichting

Algemene gegevens Stichting Clavis Ensemble

Stichting Clavis Ensemble
Van Egmondstraat 7
2024 XL Haarlem
Kvk nummer: 65359135
RSIN nummer: 8560.79.571
Bankrekening: NL 69 INGB 0007 2189 73
Telefoonnummer: 0610899441
Email adres: bestuur@clavisensemble.nl
Website: www.clavisensemble.nl

ANBI
De Stichting Clavis Ensemble is vanaf 15 februari 2016 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.
Indien een particulier een gift aan de Stichting wil doen mag hij 1,25 keer het bedrag van deze gift aftrekken van zijn inkomstenbelasting.
Tevens bestaat voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen de mogelijkheid om 1,5 keer het giftbedrag als aftrekpost in de aangifte voor vennootschapsbelasting op te nemen.

Bestuur
Bestuurder ad interim: Leo Witvliet

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel jonge musici in de leeftijd van acht tot en met middelbare schoolleeftijd samen te laten spelen, waarbij het onderricht plaats vindt door het samenspelen en samenwerken met professionals, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting dient het algemeen belang.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door
- het opzetten van een jeugdorkest dat een sleutel kan zijn in de muzikale ontwikkeling van het samenspel van jonge strijkers
- het organiseren van repetitiedagen en repetitieperiodes
- deze periodes af te sluiten door het geven van een of meerdere concerten
- via deze projecten de interesse voor het spelen van klassieke muziek bij de jeugd te bevorderen.

Algemeen beleid
Introductie
Het idee voor het oprichten van het Clavis Ensemble is geboren in de zomer van 2015. Joretta Witvliet, violiste en oprichtster van De Vioolschool Haarlem, organiseerde voor de 11e keer een zomermuziekkamp voor jonge gevorderde strijkers in West-Frankrijk. Tijdens deze muziekweek, waarin de nadruk ligt op samen musiceren, eten en broederschap, werd er in een prachtige omgeving intensief kamermuziek gemaakt in een strijkorkest. Er werd zonder dirigent gerepeteerd; de docenten die de muziekweek begeleidden speelden zelf mee. Dit concept miste zijn uitwerking niet tijdens de succesvolle concerten in Frankrijk.

Deze zeer gemotiveerde groep jonge strijkers, veelal leerlingen van De Vioolschool Haarlem, wilden graag op deze manier structureel verder na de zomer. In november 2015 heeft De Vioolschool Haarlem een voorproefje georganiseerd in de vorm van een repetitieweekend plus concert. Dat was wederom een groot succes, waarna in januari 2016 daadwerkelijk gestart is met een nieuw jeugd strijkorkest in Haarlem: het Clavis Ensemble.

Visie
Het Clavis Ensemble kent een gilde structuur. In een gilde wordt kennis en ervaring uitgewisseld. Gildeleden worden door de “meesters” opgeleid in een vak zodat de leerling een gedegen opleiding krijgt.
In het Clavis Ensemble leren de leerlingen alle aspecten van het samen musiceren juist door het samenspelen met professionals.
Hierdoor kan het ensemble een sleutel (clavis) zijn in de muzikale ontwikkeling van het samenspel van jonge strijkers.

Om jonge leerlingen te laten groeien in hun muzikale ontwikkeling is het regelmatig samen spelen in een strijkorkest belangrijk. Ze leren muzikale en technische vaardigheden. Maar ze leren ook andere facetten van het spelen in een strijkorkest: naar elkaar luisteren, elkaars partijen kennen, geduld hebben en elkaar respecteren. In een strijkorkest is ieders rol immers gelijkwaardig.
Het plezier in het musiceren staat voorop, naast het bevorderen van een hechte band tussen de orkestleden.

Naam
In het Latijn betekent Clavis: sleutel. Het Clavis Ensemble wil de sleutel zijn tot het deelnemen in steeds betere orkesten (jeugdorkesten, studentenorkesten en semi-professionele of professionele orkesten).
Door met elkaar en onder leiding van professionele musici/docenten intensief te “sleutelen” aan de muziek, kan een hoog niveau worden bereikt.
Alle strijkinstrumentgroepen lezen de bladmuziek in hun eigen muzieksleutel.

Werkwijze
Het Clavis Ensemble repeteert wekelijks op donderdag van 18.00 tot 19.30 uur.
Voorafgaand aan de repetitie vindt om 17.30 uur een gezamenlijke maaltijd plaats, om toerbeurten verzorgd door de ouders van de orkestleden.
Deze maaltijd is een essentieel onderdeel van de filosofie van het Clavis Ensemble.

Per kalenderjaar zijn er ongeveer 30 repetities, 2 studiedagen en 5 à 6 openbare concerten.

Thema
Per kalenderjaar zijn er 2 of 3 projecten aan de hand van een thema.
Dit thema komt niet alleen tot uiting in de keuze van het repertoire, maar ook in de keuze van de concertlocaties. Ook de activiteiten die tijdens een studiedag worden georganiseerd hebben met dat thema te maken. Er is ook uitstraling van het thema naar buiten toe (posters, kledingaccenten enz).

Beleidsplan 2016
Het thema van het eerste project, dat duurt van januari t/m oktober 2016, is WATERMUZIEK.
Het repertoire voor dit project bestaat uit delen van de Watermusic van G.F. Händel. Daarnaast is speciaal voor het ensemble door een van de docenten een stuk gecomponeerd, getiteld: Aan het Spaarne. Voor de concerten van dit project zijn toplocaties gevonden. In april wordt een concert gegeven in het Frans Hals museum tijdens de Museumweek. In mei wordt een concert gegeven aan het Spaarne bij Molen De Adriaan en in de serie lunchconcerten mag het Clavis Ensemble een concert verzorgen in de Grote-of Sint Bavokerk. De concerten zijn vooralsnog gratis en vrij toegankelijk.

Het Clavis Ensemble is door stichting Kidshare gevraagd om in oktober een benefietconcert te geven voor schoon drinkwater in Kenia, in de grote zaal van de Philharmonie Haarlem. Het project WATERMUZIEK past hier uitstekend bij en het repertoire wordt aangevuld met o.a. de Donau van J.Strauss, De Zwaan van C.Saint-Saens en een bewerking van Die Forellen van F.Schubert.
Topvioliste Rosanne Philippens heeft haar medewerking verleend aan dit concert en zal ook samen met het Clavis Ensemble een stuk ten gehore brengen.

In november start het tweede project, getiteld RAVEL & DEBUSSY..
Het ensemble zal werken instuderen van o.a. Ravel en Debussy, omdat het gevraagd is een optreden te verzorgen op 18 maart 2017 in de Philharmonie in Haarlem in het kader van de “48 uur van Ravel & Debussy”.

Door het organiseren van deze concerten doen de leerlingen veel podiumervaring op. Ook kunnen deze concerten een stimulans zijn voor jeugdige toehoorders. Op deze manier hopen wij het spelen van klassieke muziek bij de jeugd in Haarlem e.o. te bevorderen.

Financieel beleidsplan
De orkestleden dragen zelf bij door middel van een jaarlijkse contributie. Daarnaast wordt ondersteuning gevraagd bij culturele fondsen en particulieren.
Door middel van deze bijdragen, samen met de contributie en eventuele inkomsten uit concerten, kan de doelstelling van de stichting worden gerealiseerd. Ingehuurde professionele musici worden beloond volgens de minimale normen van de KNTV. De bestuursleden en andere vrijwilligers ontvangen geen vergoeding. De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Actueel verslag periode januari t/m augustus 2016
Op 7 januari vond de eerste wekelijkse repetitie van het Clavis Ensemble plaats. De formule van het ensemble: eerst gezamenlijk eten en daarna hard repeteren werkte goed. De orkestleden zijn serieus en studeren hun muziek ook thuis in en op hun eigen les. De docenten van het Clavis Ensemble speelden zelf mee tijdens de repetities, waardoor zij permanent konden lesgeven en coachen.
Op zaterdag 12 maart was er een studiedag voor het hele orkest, waarin er zeer gedetailleerd gewerkt is aan de komende concerten. Om in het thema te blijven werd er tussendoor lekker gezwommen in het zwembad. Op zondag 17 april heeft het Clavis Ensemble haar debuut-concert gegeven in het Frans Hals museum in Haarlem, tijdens de Museumweek. Er werd buiten op de binnenplaats gespeeld, hetgeen veel bezoekers trok.Het thema van de lopende tentoonstelling in het museum, Bloemen van Verre, paste zeer goed bij het thema Watermuziek. Het museum was zeer blij met het optreden en heeft het ensemble al weer voor volgend jaar uitgenodigd. Tijdens het optreden in het Frans Hals museum heeft het ensemble de première van een nieuw stuk ten gehore gebracht: “Aan het Spaarne” gecomponeerd door een docent van het ensemble, Paul Medeiros. Dit stuk trok zeer de aandacht van de Haarlemse pers, hetgeen resulteerde in een mooi groot artikel de volgende dag in het Haarlems Dagblad. Door de publiciteit rondom dit nieuwe stuk werd ook het concert op zondag 22 mei bij Molen De Adriaan een succes. Waar kon dit mooie stuk beter uitgevoerd worden dan aan het Spaarne zelf?
Het derde concert vond plaats tijdens de serie lunchconcerten in de Grote- of Sint Bavokerk op de Grote Markt in Haarlem op zaterdag 28 mei. Dit concert op een prachtige historische Haarlemse locatie, trok erg veel bezoekers en het was duidelijk dat het ensemble in korte tijd grote sprongen heeft gemaakt op muzikaal gebied.

In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen repetities geweest. In september zijn de repetities weer begonnen. Eind december volgt het verslag van de laatste vier maanden van dit jaar.

Comité van Aanbeveling
Paul Witteman, journalist
David Peralta, violist Nederlands Philharmonisch Orkest